การประชุมสำรวจความต้องการจำเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐ

วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมสำรวจความต้องการจำเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒     ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 

 

การประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เรื่องการรายงานผลการรับนักเรียน

วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  นายเผด็จศึก  โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วยบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เรื่องการรายงานผลการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๘.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และผู้อำนวยการกลุ่ม  ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

งานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖๒

วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานงานวันครู  ประจำปี  ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๖๒  เฉลิมรัชสมัย  ครูไทยพัฒนา  “ศิษย์ดีก็ด้วยครูดี  มีศรัทธา”  ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำกัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๑   นายณรงค์  แผ้วพลสง  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ  คลัสเตอร์  ๑๒, ๑๓  และ ๑๔    โดยมี  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ เข้าร่วมประชุม  ณ โรงแรมสกายวิว  รีสอร์ท  จังหวัดบุรีรัมย์