ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๓๐  น.   นายอภิลักษณ์   เวรสันเทียะ   นายเผด็จศึก  โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากร  สพป.นครราสีมา  เขต ๑  ร่วมให้การต้อนรับ นายพรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ และคณะ  ศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 

วันเสาร์ที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่  (ว ๒๑/๒๕๖๐)  โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและตัวแทนครู  เข้าร่วมประชุม จำนวน  ๒๘๖  คน     ณ  โรงแรมสตาร์เวลล์  บาหลี  รีสอร์ท  จังหวัดนครราชสีมา 

วันเสาร์ที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ ร่วมแสดงความยินดีกับ  นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ  เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา   ณ  ห้องประชุมราชสีมาจารย์  สำนักงานศึกษาธิการภาค  ๑๔

วันเสาร์ที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วยบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ  เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า  และวันข้าราชการพลเรือน  ประจำปี  ๒๕๖๑  หอประชุมเปรมติณสูลานนท์   จังหวัดนครราชสีมา 

 

วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔  ร่วมกับคณะกรรมการพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา  ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท.  ในระยะเวลา ๑ ปี    ณ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓สพม. เขต ๓๒  และ  สพป.บุรีรัมย์ เขต

วันพุธที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๘.๐๐  น.   นายอภิลักษณ์   เวรสันเทียะ  และ นายไพศาล  ประทุมวงศ์  รอง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
ณ 
ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔  ร่วมกับคณะกรรมการพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา  ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท. ในระยะเวลา ๑ ปี    ณ  สพป.สุรินทร์ เขต ๓สพม. เขต ๓๓  และ  สพป.สุรินทร์ เขต ๒

วันเสาร์ที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๖.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย บุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมพิธีบวงสรวงเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และวางพวงมาลา  ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th