พิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 3R, NT, O-NET เป็นเลิศ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโตนดใหม่

วันศุกร์ที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑     เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ  PLC  3RNT,  O-NET เป็นเลิศ    ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโตนดใหม่  ณ  โรงแรมเมืองทองธานี  รีสอร์ท  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์  ทบทวน  ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา  สังกัด  สพฐ.  ระหว่างวันที่  ๑๑-๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑   ณ  โรงแรมริเวอร์ไซต์  กรุงเทพมหานคร

พิธีเปิดการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑   นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์  ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

"พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๑ นายอภิลักษณ์ เวรสันเทียะ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) รุ่นที่ ๓

วันเสาร์ที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE  SAVING)  รุ่นที่  ๓  จำนวน  ๑๐๐  คน   เพื่อเป็นการฝึกหัด ให้เด็กนักเรียนได้ช่วยเหลือตัวเอง   ช่วยเหลือผู้อื่นและเพิ่มทักษะการช่วยชีวิต   ณ  สระว่ายน้ำโรงเรียนมารีย์วิทยา