เตรียมการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๑

วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  โดย  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   จัดการแข่งขันกีฬา  “สพฐ. เกมส์  ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต ๑   ณ  โรงเรียนบ้านจอหอ  โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)  โรงเรียนบ้านโคกสูง และโรงเรียนสุรนารีวิทยา

 

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเขตสุจริต

วันศุกร์ที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเขตสุจริต  ณ  โรงแรมโกลเด้นแลนด์  รีสอร์ท  ตำบลไชยมงคล   อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๓.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา  “สพฐ. เกมส์”  ระดับจังหวัด    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”   ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่  ๔๔/๒๕๖๑    ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ประชุมเตรียมการจัดแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด

วันศุกร์ที่ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  นายเผด็จศึก  โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดแข่งขันกีฬา  “สพฐ.เกมส์”  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด  ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑