Older Posts

ประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  รูปแบบ NEW DLTV    ณ  โรงแรมเมืองทองธานี รีสอร์ท   อำเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา

 

ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

วันอาทิตย์ที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  รูปแบบ
NEW  DLTV    ณ  โรงแรมเดอะพาลาสโซ  กรุงเทพมหานคร

 

ร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑   นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย    รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา เขต ๑

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความสำคัญและความจำเป็นในการขอรับงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันอังคารที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑    เวลา  ๑๓.๓๐  น.   นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความสำคัญและความจำเป็นในการขอรับงบประมาณ  ปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา  เขต