Older Posts

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๐๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   เป็นประธานในพิธีมอบโต๊ะและเก้าอี้พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้แก่โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา  อำเภอประทาย  สพป.นครราชสีมา  เขต ๗  จำนวน  ๒๒  ชุด ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย   ในการนี้   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔   ได้กล่าวรายงานฯ

 

วันพุธที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๗.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนักงานฯ ร่วมประชุม รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ.  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   นายเผด็จศึก   โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย   นายพงษ์ชัย  ศิริมาศรังษี   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า (เปรมประชารัฐวิทยา)  และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ออกตรวจพื้นที่ในการสุ่มตรวจนักเรียนช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์   

วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย นายธีรวุฒิ   เจริญรัมย์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และบุคลากรสำนักงานฯ   จัดโครงการ  “ สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ช่วยน้องต้านภัยหนาว” ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ  โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่  ๒๒๙    และโรงเรียนบ้านป่าแดง    สพป.เพชรบูรณ์  เขต ๒ 

วันศุกร์ที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑     ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ   โดย นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เข้าร่วมประชุมสัมมนา   ณ  หอประชุม  สพป.นครราชสีมา  เขต ๔  

 

วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๓.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔  พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เขตตรวจราชการที่  ๑๔  ศึกษาดูงาน  ณ  โรงเรียนบ้านพะไล  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันพุธที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๗.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนักงานฯ ร่วมประชุม รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ.  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th