Older Posts

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธาน “เปิดบ้านวิชาการ”  (Open  House)  และเยี่ยมชมนิทรรศการ  ณ  โรงเรียนบ้านดอนม่วง    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 

วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ห้องประชุมโรงเรียนเมืองนครราชสีมา    นายพิสิษฐ์    ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานพิธีมอบสัมฤทธิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  ๒  โรงเรียนเมืองนครราชสีมา   ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐

 

วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานฯ  ร่วมประชุมการพิจารณาตรวจสอบแบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง คณะกรรมการประเมินในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตำแหน่ง ผอ.สพท. ในระยะเวลา  ๑ ปี และ ผอ.สพท. ที่เข้ารับการประเมิน   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต

วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๗.๓๐  น.  นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุม  “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”   ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมชี้แจงการใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 

 

วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานฯ    เพื่อแจ้งข้อราชการ   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น. นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุม  Video  Conference  ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th