ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๑

วันพุธที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค  ประจำปี  ๒๕๖๑  โดยมี  พลโท ธรากร  ธรรมวินทร  แม่ทัพภาคที่  ๒  เป็นประธานในพิธีฯ    ณ  หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

 

ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับจังหวัดนครราชสีมา

วันอังคารที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ระดับจังหวัดนครราชสีมา     ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

เตรียมการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๑

วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  โดย  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   จัดการแข่งขันกีฬา  “สพฐ. เกมส์  ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต ๑   ณ  โรงเรียนบ้านจอหอ  โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)  โรงเรียนบ้านโคกสูง และโรงเรียนสุรนารีวิทยา

 

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเขตสุจริต

วันศุกร์ที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเขตสุจริต  ณ  โรงแรมโกลเด้นแลนด์  รีสอร์ท  ตำบลไชยมงคล   อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๓.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา  “สพฐ. เกมส์”  ระดับจังหวัด    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑