ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน และบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำสำนักงาน

วันพฤหัสบดีที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน และบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำสำนักงาน  เพื่อความเป็นสิริมงคล
ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๑

ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน และบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำสำนักงาน

วันพฤหัสบดีที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน และบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำสำนักงาน  เพื่อความเป็นสิริมงคล
ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๑

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)

วันพุธที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  ๒  (๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑)     ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 


ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๓ ตุลาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่  ๓๘/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบปะ ปรึกษาข้อราชการร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๐.๓๐  น.  นายอัมพร  พินะสา  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบปะ  ปรึกษาข้อราชการร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๑-๗  และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑