พิธีเปิดการจัดแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ระดับจังหวัดนครราชสีมา

                วันเสาร์ที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๑     ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา   เขต  ๒-๗  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ (นครราชสีมา) จัดพิธีเปิดการจัดแข่งขันกีฬา  “สพฐ.เกมส์” ระดับจังหวัดนครราชสีมา   โดยได้รับเกียรติจาก   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง    ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ  สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา 
                 จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย  และการนำกีฬาสู่ระบบการศึกษา   จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายโดยให้มีการส่งเสริมการเล่นกีฬาในสถานศึกษา  และเปิดพื้นที่โรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมให้ชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการเล่นกีฬาให้มากขึ้น  และเพื่อสนองนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบให้  สพฐ.  ดำเนินการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา  “สพฐ.เกมส์”  โดยให้มีการแข่งขันกีฬา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับจังหวัด  ระดับภาคและระดับชาติ  และได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เขต ๑  เป็นเจ้าภาพในการคัดเลือกตัวแทนในระดับจังหวัด

                กีฬาที่ใช้แข่งขันประกอบด้วย ฟุตบอล  ฟุตซอล  วอลเลย์บอล  เซปักตะกร้อ  บาสเกตบอล     คีตะมวยไทยและแม่ไม้มวยไทย   มีทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  ๑๗๕  ทีม  เพื่อคัดให้เหลือประเภทชนิดกีฬาละ  ๑  ทีม  ส่งไปแข่งขันต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ  จังหวัดมหาสารคามในนามจังหวัดนครราชสีมาต่อไป 

 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันศุกร์ที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น.   นายวัชระ  ขันธสมบัติ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๓  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑    ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๑

วันพุธที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค  ประจำปี  ๒๕๖๑  โดยมี  พลโท ธรากร  ธรรมวินทร  แม่ทัพภาคที่  ๒  เป็นประธานในพิธีฯ    ณ  หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

 

ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับจังหวัดนครราชสีมา

วันอังคารที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ระดับจังหวัดนครราชสีมา     ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

เตรียมการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๑

วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  โดย  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   จัดการแข่งขันกีฬา  “สพฐ. เกมส์  ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต ๑   ณ  โรงเรียนบ้านจอหอ  โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)  โรงเรียนบ้านโคกสูง และโรงเรียนสุรนารีวิทยา