ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

วันพุธที่  ๑๐  ตุลาคม   ๒๕๖๑   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ น.  นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”   ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๑    ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต

 

เปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมทางวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันอังคารที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมทางวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และเยี่ยมชมเป็นกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและนักเรียน    ณ  โรงเรียนสุขานารี   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

รับมอบสื่อการสอนแอนิเมชันวิชาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันอังคารที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๓.๓๐  น.   ณ  ห้องศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากรสำนักงาน ฯ   รับมอบสื่อการสอนแอนิเมชันวิชาภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่านและการมองเห็นภาพ

 

เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำที่ถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน

วันศุกร์ที่    ตุลาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำที่ถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยมี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานฯ   เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑