สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมพิธีเปิด “ สพฐ.เกมส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ”

วันพุธที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   นายเผด็จศึก   โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   พร้อมด้วย บุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมพิธีเปิด  “ สพฐ.เกมส์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ”  ณ  สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

 

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันอังคารที่   ๒๗   พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง    ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ในโอกาสเสด็จไปโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน และทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัน

พิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

วันอาทิตย์ที่  ๒๕   พฤศจิกายน  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา 
กล่าวรายงานการจัดพิธีถวาย
ราชสดุดีและวางพวงมาลา  เนื่องใน  “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”  โดยมี  นางปิยะฉัตร  อินสว่าง 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีฯ    วันนี้มีกอง
ลูกเสือ เนตรนารี  ลูกเสือชาวบ้าน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วม จำนวน ๕๘๐ คน (๑๖ โรงเรียน)  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา(อ่างห้วยยาง)

พิธีเปิดการจัดแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ระดับจังหวัดนครราชสีมา

                วันเสาร์ที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๑     ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา   เขต  ๒-๗  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ (นครราชสีมา) จัดพิธีเปิดการจัดแข่งขันกีฬา  “สพฐ.เกมส์” ระดับจังหวัดนครราชสีมา   โดยได้รับเกียรติจาก   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง    ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ  สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา 
                 จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย  และการนำกีฬาสู่ระบบการศึกษา   จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายโดยให้มีการส่งเสริมการเล่นกีฬาในสถานศึกษา  และเปิดพื้นที่โรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมให้ชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการเล่นกีฬาให้มากขึ้น  และเพื่อสนองนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบให้  สพฐ.  ดำเนินการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา  “สพฐ.เกมส์”  โดยให้มีการแข่งขันกีฬา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับจังหวัด  ระดับภาคและระดับชาติ  และได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เขต ๑  เป็นเจ้าภาพในการคัดเลือกตัวแทนในระดับจังหวัด

                กีฬาที่ใช้แข่งขันประกอบด้วย ฟุตบอล  ฟุตซอล  วอลเลย์บอล  เซปักตะกร้อ  บาสเกตบอล     คีตะมวยไทยและแม่ไม้มวยไทย   มีทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  ๑๗๕  ทีม  เพื่อคัดให้เหลือประเภทชนิดกีฬาละ  ๑  ทีม  ส่งไปแข่งขันต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ  จังหวัดมหาสารคามในนามจังหวัดนครราชสีมาต่อไป 

 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันศุกร์ที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น.   นายวัชระ  ขันธสมบัติ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๓  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑    ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑