ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

วันอาทิตย์ที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑   ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   ณ  สนามสอบโรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) และตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูลสพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

คณะผู้บริหารการศึกษา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันเสาร์ที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  คณะผู้บริหารการศึกษา  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑     ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑    ณ  สนามสอบโรงเรียนในสังกัดศูนย์สอบนครราชสีมา  เขต ๑

ผอ.สพป.นม.1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันเสาร์ที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานศูนย์สอบนครราชสีมา  เขต ๑   ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านดอนหวาย บ้านใหม่ บ้านพลจลก  อนุบาลตลาดแค  บ้านดอนชมพู  ตำบลบ้านโพธิ์ และบ้านจอหอ 

สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะ

วันศุกร์ที่ ๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒    นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา   เขต ๑  และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะ  เพื่อให้บุคลากรในสังกัดดำเนินการตามมาตรกรลดใช้พลาสติก  โฟม  และบริหารจัดการขยะในสำนักงานฯ  เช่น  ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก    ใช้กระดาษ Reused   แยกประเภทขยะ ก่อนทิ้งและทิ้งให้ถูกประเภท  เป็นต้น

 

ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันพุธที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๗.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย   รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมประชุม พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”   ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒    ณ  ห้องประชุมดาวเรือง    สพป.นครราชสีมา เขต ๑