Older Posts

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันอาทิตย์ที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๖.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๖  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าว
สุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา

“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย   รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑   เวลา   ๐๙.๓๐  น.    ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  ๓๘ ค. (๒)  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่  ก.ค.ศ. กำหนดใหม่

กิจกรรมเดินวิ่งเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสุรนารี

วันเสาร์ที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่งเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสุรนารี     ณ  สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ  รัชกาลที่ ๙

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและให้กำลังใจ

วันศุกร์ที่    สิงหาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและให้กำลังใจ  ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู  ณ  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม  สามัคคีรถไฟและชลประทานสงเคราะห์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑