ประชุมการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไปสู่การปฏิบัติ

วันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๑    เวลา  ๐๙.๐๐  น.     นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ไปสู่การปฏิบัติ    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ประชุม รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อแจ้งข้อราชการ

วันพุธที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประชุม  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย   เพื่อแจ้งข้อราชการ   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๑ ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต     นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำ  สพป.นครราชสีมา  เขต  ๑  และในโอกาสวันสงกรานต์  สืบสานประเพณีไทย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและบุคลากร  สพพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมรดน้ำขอพร   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

 

ให้การต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารี ประจำ สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ให้การต้อนรับ  นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ   ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารี  ประจำ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๘.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑    ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา เขต