ประชุมชี้แจงการใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมชี้แจงการใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 

 

ประชุมบุคลากรสำนักงานฯ เพื่อแจ้งข้อราชการ

วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานฯ    เพื่อแจ้งข้อราชการ   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ร่วมประชุม Video Conference ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ

วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น. นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุม  Video  Conference  ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ประธานพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองป

วันอาทิตย์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  ณ  โรงเรียนบ้านหนองปรู   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

พบเพื่อนครูศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาจอหอพนมวันท์

วันเสาร์ที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พบเพื่อนครูศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาจอหอพนมวันท์  และเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนภายในศูนย์ฯ  โดยมี นายอุทิศ  โทแหล่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอหอ ประธานศูนย์ฯ  และผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาจอหอพนมวันท์ร่วมให้การต้อนรับ  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพตำบลมะค่า