QR Code

Older Posts

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๓   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  นำคณะผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ    ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ  ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  แจ้งข้อราชการ   และร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คัดค้านการถ่ายโอนไป ศธ.จ.     ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต

วันพุธที่  ๘  มกราคม  ๒๕๖๓   เวลา  ๐๗.๓๐  น.   นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ และบุคลากร สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เข้าร่วมประชุม “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”   ครั้งที่ /๒๕๖๓   ในการนี้  นายกิตติพงศ์  โด่งพิมาย ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๓  วิทยากรพี่เลี้ยง  และคณะผู้เข้ารับการพัฒนาฯ  ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.  ร่วมประชุมฯ  ณ ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา เขต

วันจันทร์ที่    มกราคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 
นาย
พิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   และบุคลากรสำนักงานฯ  ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง สพท. ส่วนที่ ๒  การเรียนรู้สภาพจริง จาก สพท.ต้นแบบ

วัน​จันทร์​ที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๒  ​ นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง​ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ​ เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการยกระดับ
ขยับสี​ (ยกผลสัมฤทธิ์​ทางการเรียน​ ) O-NET​ เป็นเลิศ​ ศูนย์พัฒนา​คุณภาพ​การศึกษา​เมืองสุร​นารี​
ณ​  ห้องประชุมสหกรณ์
​ออมทรัพย์​ครู​นครราชสีมา​ จำกัด

 

วันจันทร์ที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ   สวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  แจ้งข้อราชการ     และจับสลากกลุ่มเพื่อแข่งขันกีฬาสี    ณ   สพป.นครราชสีมา  เขต

วันพฤหัสบดีที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๗.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานฯ  ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง)  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
๕ 
ธันวาคม  ๒๕๖๒   ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  อำเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่    ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๙.๐๐ น. นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๓    เป็นประธานดำเนินการประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่  (MOU)  ระหว่าง  เลขาธิการ  กพฐ.  และผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  รอง ผอ.สพท.  /ศึกษานิเทศก์    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ที่ตั้ง 636 หมู่ 5 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา 30000 โทร 044220978 อีเมล์ koratone@obecmail.org

Copyright © 2020 koratedu.info. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th