QR Code

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วัน​จันทร์​ที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๒  ​ นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง​ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ​ เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการยกระดับ
ขยับสี​ (ยกผลสัมฤทธิ์​ทางการเรียน​ ) O-NET​ เป็นเลิศ​ ศูนย์พัฒนา​คุณภาพ​การศึกษา​เมืองสุร​นารี​
ณ​  ห้องประชุมสหกรณ์
​ออมทรัพย์​ครู​นครราชสีมา​ จำกัด

 

วันจันทร์ที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ   สวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  แจ้งข้อราชการ     และจับสลากกลุ่มเพื่อแข่งขันกีฬาสี    ณ   สพป.นครราชสีมา  เขต

วันพฤหัสบดีที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๗.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานฯ  ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง)  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
๕ 
ธันวาคม  ๒๕๖๒   ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  อำเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่    ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๙.๐๐ น. นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๓    เป็นประธานดำเนินการประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่  (MOU)  ระหว่าง  เลขาธิการ  กพฐ.  และผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  รอง ผอ.สพท.  /ศึกษานิเทศก์    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันพุธที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๗.๓๐  น.  นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  และนายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์ 
รอง ผอ.
สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑ 
ร่วมประชุม “พุธเช้า  ข่าว
สพฐ.”   ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่  ๔๕/๒๕๖๒   
ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   
สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันพุธที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาและรับรางวัลโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา   ประจำปี  ๒๕๖๒   และร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ     ณ  หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์   จังหวัดนครราชสีมา

 

วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.   ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  และร่วมคัดค้าน  ร่าง  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ..............  

วันพุธที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากร สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม  เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว     ณ  บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว     สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ที่ตั้ง 636 หมู่ 5 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา 30000 โทร 044220978 อีเมล์ koratone@obecmail.org

Copyright © 2020 koratedu.info. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th