พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม  สตาร์เวลล์  บาหลี  รีสอร์ท 
โดย
มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา   จำนวน  ๒๐๐  ราย

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษ

วันพุธที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐ น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษ  เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ และทักษะในการพัฒนางานทางการศึกษาพิเศษ    ณ  โรงแรมสบายโฮเทล โคราช

ประชุมผ่านระบบทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันพุธที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากรสำนักงานฯ  ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๗.๓๐ น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาของโรงเรียน” รุ่นที่ ๒

วันอาทิตย์ที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นางปาณิสรา   สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาของโรงเรียน”  รุ่นที่  ๒  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปราสาทข้าวเพชร,  พรหมสร  และมะค่าพลสงคราม   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑