คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ออกเยี่ยมให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท. ในระยะเวลา ๑ ปี

วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching  Team) ออกเยี่ยมให้คำปรึกษา  แนะนำ การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท.  ในระยะเวลา ๑ ปี  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   สพป.ชัยภูมิ  เขต

การควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐ น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม
การควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา    เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  มีความรู้  ความเข้าใจ
การควบคุมภายใน  เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดทำรายงานประจำปี  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  ๑๘๙  คน
ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑   ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา  เขต

กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และบุคลากรสำนักงานฯ   จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา  ประจำปี  ๒๕๖๑  เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนขวางเข้าร่วมกิจกรรม  ณ  วัดดอนขวาง  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดนครราชสีมา

ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING)

วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  จัดโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE  SAVING) เพื่อเป็นการฝึกหัดให้
เด็กนักเรียนได้ช่วยเหลือตัวเอง
  ช่วยเหลือผู้อื่นและเพิ่มทักษะการช่วยชีวิต   ในการนี้  ได้รับเกียรติจาก  นายเผด็จศึก   โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานในพิธีเปิดฯ   ณ  สระว่ายน้ำโรงเรียนมารีย์วิทยา