Older Posts

ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู

วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และเยี่ยมให้กำลังใจ  ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู   ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑  บุคลากร สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน    ครั้งที่  ๓๑/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้    สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษา

วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๖๑   เวลา ๑๓.๐๐ น.    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษา  โดยมี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  เข้าร่วมประชุมสัมมนา  จำนวน  ๓๒  คน    ณ  รอยัล  ฮิลล์  กอล์ฟ  รีสอร์ท  แอนด์  สปา  จังหวัดนครนายก

 

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

วันอังคารที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  สพป.นครราชสีมา เขต ๑
ศึกษาดูงาน  ณ  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  จังหวัดนครนายก

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากร สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๖  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ  หอประชุมเปรมติณสูลานนท์  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา