ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  เวลา  ๐๖.๓๐  น. นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร  (ข้าวสาร  อาหารแห้ง)  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร   ณ  บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  อำเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

พบปะและเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา

วันศุกร์ที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐  น.    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พบปะและเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา   จำนวน  ๑๔๓  โรงเรียน   ซึ่งเข้ารับการอบรมตาม โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา    ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำกัด

 

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของสถานศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๔๓ โรงเรียน     ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

 

พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)

วันพุธที่  ๑๐  ตุลาคม   ๒๕๖๑    นายเผด็จศึก   โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ครั้งที่  ๖๘  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  ณ  โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

เปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมทางวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน กิจกรรมปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพุธที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมทางวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  กิจกรรมปฐมวัย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเยี่ยมชมเป็นกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและนักเรียน    ณ  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา    สพป.นครราชสีมา  เขต