ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

วันอังคารที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  ครั้งที่  ๒   ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

สพป.นครราชสีมา เขต ๑ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

นอังคารที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๘.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๖๑    ณ  บริเวณหน้าเสาธง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ดำเนินการตรวจนับจำนวนนักเรียน ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลจำนวนนักเรียน

วันจันทร์ที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  นางปาณิสรา  สุทนต์  รองผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วยบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    ดำเนินการตรวจนับจำนวนนักเรียน  ตรวจสอบ  และรับรองความถูกต้องของข้อมูลจำนวนนักเรียน  จำนวน  ๑๔๓  โรงเรียน  ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยจำแนกจำนวนนักเรียนที่มีความจำเป็นขอรับการจัดสรรงบประมาณ  และจำนวนนักเรียนที่ไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณ  เนื่องจากไม่มีตัวตนและยังไม่สามารถออกจากทะเบียนได้

ประชุมชี้แจง ซักซ้อมสร้างความเข้าใจในการตรวจนับจำนวนนักเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันพฤหัสบดีที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๓.๓๐  น.   นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมชี้แจง  ซักซ้อมสร้างความเข้าใจในการตรวจนับจำนวนนักเรียนในสังกัด  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เพื่อตรวจนับจำนวนนักเรียน  ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูล  ในวันจันทร์ที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์     สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ภาระงานการจัดทำกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)

นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ภาระงานการจัดทำกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา  ๓๘ ค (๒)     ระหว่างวันที่  ๒๘-๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมริเวอร์ไซต์  กรุงเทพฯ