พิธีปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาประจำจังหวัดนครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  หน่วยพัฒนาประจำจังหวัดนครราชสีมา  และมอบวุฒิบัตรผู้เข้ารับการพัฒนา  จำนวน  ๑๓๘  คน   ณ  โรงเรียนเสนานุเคราะห์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันเสาร์ที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัด  สพฐ.   หน่วยพัฒนา  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ณ  ห้องประชุมโรงเรียนเสนานุเคราะห์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 

ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการกระจายอำนาจแบบ CLUSTER เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพฤหัสบดีที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔  พร้อมด้วยบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการกระจายอำนาจแบบ CLUSTER เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานฯ  ณ  โรงแรมรอแยล รัตนโกสินทร์  กรุงเทพมหานคร

ร่วมประชุม รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๗.๓๐  น.   นายธีรวุฒิ   เจริญรัมย์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนักงานฯ  ร่วมประชุม รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ.  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา เขต ๑

คัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

วันอังคารที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๑    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    โดย นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ดำเนินการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)   ณ  ห้องประชุม   สพป.นครราชสีมา เขต ๑