QR Code

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา ๑๕.๓๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย   รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร    ตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

วันจันทร์ที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุม  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันพุธที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๐๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่ม  บุคลากรสำนักงานฯ   และคณะผู้เข้ารับการพัฒนาฯ  ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๓     ณ  ห้องประชุมดาวเรือง    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ 
เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูบรรจุใหม่  จัดทำทะเบียนประวัติ และ ก.พ. ๗  จำนวน  ๗๔  คน
ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันจันทร์ที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๓   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  นำคณะผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ    ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ  ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  แจ้งข้อราชการ   และร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คัดค้านการถ่ายโอนไป ศธ.จ.     ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต

วันพุธที่  ๘  มกราคม  ๒๕๖๓   เวลา  ๐๗.๓๐  น.   นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ และบุคลากร สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เข้าร่วมประชุม “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”   ครั้งที่ /๒๕๖๓   ในการนี้  นายกิตติพงศ์  โด่งพิมาย ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๓  วิทยากรพี่เลี้ยง  และคณะผู้เข้ารับการพัฒนาฯ  ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.  ร่วมประชุมฯ  ณ ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา เขต

วันจันทร์ที่    มกราคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 
นาย
พิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   และบุคลากรสำนักงานฯ  ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง สพท. ส่วนที่ ๒  การเรียนรู้สภาพจริง จาก สพท.ต้นแบบ

ที่ตั้ง 636 หมู่ 5 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา 30000 โทร 044220978 อีเมล์ koratone@obecmail.org

Copyright © 2020 koratedu.info. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th