ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันเสาร์ที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒    เวลา  ๐๙.๐๐  น.    นายอภิลักษณ์   เวรสันเทียะ   รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนสู่การพัฒนายกระดับขยับสี  O-NET   โดยมีศึกษานิเทศก์  ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู  จำนวน  ๑๗๐  คน  เข้าร่วมประชุมสัมมนา    ณ  โรงแรมปัญจดารา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

 

วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายไพศาล ประทุมวงศ์ และ นางปาณิสรา สุทนต์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากร สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนขวาง ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดดอนขวาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ 
พร้อมด้วย  รอง ผอ.
สพป.นครราชสีมา เขต ๑   และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเคารพธงชาติ  สวดมนต์ 
กล่าว
คำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  และแจ้งข้อราชการ     ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต

วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายเผด็จศึก  โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Art Teacher Seminar”  หัวข้อ “การวาดภาพสวยสมจริงตามธรรมชาติกับดินสอสีมาสเตอร์ซีรี่ย์”    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันศุกร์ที่    กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ  สพป.นครราชสีมา เขต  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ผู้บริหารสถานศึกษา  บุคลากรสำนักงานฯ  และนักเรียน
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนา
สพฐ. ครบรอบ  ๑๖  ปี

วันพฤหัสบดีที่ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์  ครั้งที่  ๑๗  ประจำปี  ๒๕๖๒  ระดับจังหวัดนครราชสีมา   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันจันทร์ที่    กรกฎาคม  ๒๕๖๒    นางปิยะฉัตร  อินสว่าง  รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๖๒  จังหวัดนครราชสีมา    โดยมี  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวรายงานฯ       ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา  (อ่างห้วยยาง)

วันจันทร์ที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเคารพธงชาติ  สวดมนต์    กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  และแจ้งข้อราชการ     ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th