เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วม “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑"

วันพฤหัสบดีที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและนักเรียน  ที่เข้าร่วม  “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑"    ณ  จังหวัดบุรีรัมย์

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความดีความชอบผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

วันพฤหัสบดีที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายไพศาล  ประทุมวงศ์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความดีความชอบผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี  ๒๕๖๒   ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันพุธที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๖๑  ณ  หอประชุมเปรมติณสูลานนท์  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ออกเยี่ยมบ้าน ด.ญ.สุพรรษา พุฒพิมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านดอนม่วง

วันอังคารที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  มอบหมายให้  ฉก.ชน.  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ออกเยี่ยมบ้าน  ด.ญ.สุพรรษา  พุฒพิมาย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  โรงเรียนบ้านดอนม่วง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ซึ่งบิดาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือจากการร่วมบริจาคของบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  จำนวน  ๕,๓๓๐  บาท

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

วันอังคารที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  ครั้งที่  ๒   ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑