สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๖.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา
ประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๑
  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทุกภาคส่วนของจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประชุม  ในครั้งนี้  หน่วยงานการศึกษาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพ   ณ  หอประชุมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ มอบเงินและสิ่งของ ให้กับ นายอนุพล พลารัมย์ นักการภารโรง โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา ซึ่งประสบเหตุเกิดเพลิงไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง

วันพุธที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  มอบเงินและสิ่งของ ให้กับ นายอนุพล  พลารัมย์    นักการภารโรง  โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา   ซึ่งประสบเหตุเกิดเพลิงไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง   ณ  โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา  สพป.นครราชสีมา เขต

ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”    ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๑    ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๙.๐๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต   พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและบุคลากร สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร    ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

 

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย   รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  ๑  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม    เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร    ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา