ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเคารพธงชาติ  สวดมนต์   กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  และแจ้งข้อราชการ   ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต

 

ประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๓.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐    ปีการศึกษา  ๒๕๖๑      ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ประชุมคณะกรรมการการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพุธที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเก็บเงินบำรุงการศึกษา   ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา  เขต

ร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

วันพุธที่  ๑๓  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒  เวลา  ๐๗.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย    รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมประชุม “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”    ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒     ณ  ห้องประชุมดาวเรือง    สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

ประชุม ปรึกษาหารือ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อกำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติ ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด

วันจันทร์ที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุม  ปรึกษาหารือ
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพื่อกำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติ  ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด 
สพป.นครราชสีมา เขต ๑
ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนชมพู (
สังฆประชานุเคราะห์)  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา