ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการอาหารกลางวัน และเยี่ยมให้กำลังใจ

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โครงการอาหารกลางวัน  และเยี่ยมให้กำลังใจ  ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู  ณ  โรงเรียนบ้านหนองแจงและโรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปราสาทข้าวเพชร 
ณ  โรงเรียนบ้านไพล (ไตรมิตรสามัคคี)    
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ในการประชุม นิเทศ กำกับและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐  น.  นายวัชระ ขันธสมบัติ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  กล่าวต้อนรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving  Team :  RT)  เขตตรวจราชการที่  ๑๔  ในการประชุม นิเทศ กำกับและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.    ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นายเผด็จศึก  โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา     ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต

ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๖๑ นายอภิลักษณ์ เวรสันเทียะ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑