ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท. ในระยะเวลา ๑ ปี ณ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓, สพม. เขต ๓๒ และ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔  ร่วมกับคณะกรรมการพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา  ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท.  ในระยะเวลา ๑ ปี    ณ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓สพม. เขต ๓๒  และ  สพป.บุรีรัมย์ เขต

ร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๘.๐๐  น.   นายอภิลักษณ์   เวรสันเทียะ  และ นายไพศาล  ประทุมวงศ์  รอง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
ณ 
ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท. ในระยะเวลา ๑ ปี

วันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔  ร่วมกับคณะกรรมการพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา  ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท. ในระยะเวลา ๑ ปี    ณ  สพป.สุรินทร์ เขต ๓สพม. เขต ๓๓  และ  สพป.สุรินทร์ เขต ๒

ร่วมพิธีบวงสรวงเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และวางพวงมาลา ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

วันเสาร์ที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๖.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย บุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมพิธีบวงสรวงเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และวางพวงมาลา  ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา