ประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายใน สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันพฤหัสบดีที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายใน  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ร่วมประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE เพื่อรับมอบนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา

วันพุธที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๓.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    ร่วมประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE  เพื่อรับมอบนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา ณ  ห้องประชุมดาวเรือง    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการตรวจสอบจำนวนนักเรียนในสถานศึกษา

วันพุธที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการตรวจสอบจำนวนนักเรียนในสถานศึกษา โดยมี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   และประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ 
ผู้อำนวยการ
กลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน 
ครั้ง
ที่ ๔๗/๒๕๖๑  โดยมีตำรวจภูธรภาค ๓  ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประชุม   ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน

วันอังคารที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  ผู้บริหารสถานศึกษา 
คณะครูและนักเรียน  ณ  โรงเรียน
บ้านศรีสุข  โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่  ๙๓   โรงเรียนบ้านดอนชมพู (สังฆประชานุเคราะห์)  และ โรงเรียนบ้านขนายดี   อำเภอโนนสูง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑