อบรมวงเมโลเดียน สร้างเสริมสุขภาวะและสร้างเสริมสุขภาพ (สำหรับครู)

วันเสาร์ที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมวงเมโลเดียน  สร้างเสริมสุขภาวะและสร้างเสริมสุขภาพ (สำหรับครู)  จัดอบรมระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑   ณ  ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล  ๒๑  โคราช

 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดนครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๙.๐๐  น.  ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา (อ่างห้วยยาง)  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๖๑  จังหวัดนครราชสีมา   เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  และเป็นการถวายความจงรักภักดี  แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ซึ่งเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ให้ลูกเสือเห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือไทย 

ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการอาหารกลางวัน และเยี่ยมให้กำลังใจ

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โครงการอาหารกลางวัน  และเยี่ยมให้กำลังใจ  ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู  ณ  โรงเรียนบ้านหนองแจงและโรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปราสาทข้าวเพชร 
ณ  โรงเรียนบ้านไพล (ไตรมิตรสามัคคี)    
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ในการประชุม นิเทศ กำกับและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐  น.  นายวัชระ ขันธสมบัติ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  กล่าวต้อนรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving  Team :  RT)  เขตตรวจราชการที่  ๑๔  ในการประชุม นิเทศ กำกับและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.    ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑