เข้าเป็นสมาชิกไลน์ เพื่อการสื่อสาร สพป.นครราชสีมา เขต 1

สแกน QR Code เพือเข้ากลุ่มไลน์ "ข่าวการศึกษาโคราชหนึ่ง"

สแกน QR Code เพือเข้ากลุ่มไลน์ เพือประสานงานระหว่าง เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน สพป.นม.1