QR Code

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

เข้าเป็นสมาชิกไลน์ เพื่อการสื่อสาร สพป.นครราชสีมา เขต 1

สแกน QR Code เพือเข้ากลุ่มไลน์ "ข่าวการศึกษาโคราชหนึ่ง"

สแกน QR Code เพือเข้ากลุ่มไลน์ เพือประสานงานระหว่าง เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน สพป.นม.1

 

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th