ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันพุธที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และศึกษานิเทศก์    เข้าร่วมการอบรมถ่ายทอดสด การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่  NEW  DLTV     ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th