“องค์กรแห่่งความสุข” สพป.นครราชสีมา เขต ๑

“องค์กรแห่งความสุข”    นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา  เพื่อให้การทำงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   และผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมประชุมสัมมนา   ระหว่างวันที่  ๓-๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๑     ณ  ศูนย์ควบคุมและรายงานเขาเขียว    จังหวัดนครนายก