ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

วันพุธที่     พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น.    นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมมะลิวัลย์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑