ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๑   หอประชุมเปรมติณสูลานนท์  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา