ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๘.๐๐  น.  นายเผด็จศึก  โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   พร้อมด้วยบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจำปี ๒๕๖๑    ณ  หอประชุมเปรมติณสูลานนท์  จังหวัดนครราชสีมา