ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา และแนะนำการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

วันจันทร์ที่  ๙  เมษายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔  ร่วมกับคณะกรรมการพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา  ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา และแนะนำการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท.  ในระยะเวลา ๑ ปี      ณ  ห้องประชุมเตชะธัมโม   สพป.ชัยภูมิ เขต ๒