สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ และคณะ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๓๐  น.   นายอภิลักษณ์   เวรสันเทียะ   นายเผด็จศึก  โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากร  สพป.นครราสีมา  เขต ๑  ร่วมให้การต้อนรับ นายพรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ และคณะ  ศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑