ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาฯ กพฐ. นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาฯ กพฐ. และทีม ฉก.ชน.สพฐ. ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น จากกรณีรถบัส ทัศนศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองแซงเกิดอุบัติเหตุ  ณ โรงพยาบาลด่านขุนทด และโรงพยาบาลมหาราช  จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   และคณะผู้บริหารการศึกษา ของนครราชสีมา ดูแลประสานงานอยู่  ณ  โรงพยาบาลมหาราช  ในการนี้  มีผู้ป่วย ๑๕ คน นักเรียนกลับบ้านได้ ๑ คน

 

 

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th