ร่วมพิธีบวงสรวงเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และวางพวงมาลา ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

วันเสาร์ที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๖.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย บุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมพิธีบวงสรวงเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และวางพวงมาลา  ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา