ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีมอบหลักฐานแสดงผลการเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ณ  หอประชุมโรงเรียนเมืองนครราชสีมา  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th