QR Code

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันศุกร์ที่  ๔  กันยายน  ๒๕๖๓   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา   โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนา  จำนวน  ๑๖๔  คน   หน่วยพัฒนา  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    
ณ  ห้องประชุม  SK  Learning  Center    โรงเรียนสุขานารี    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ที่ตั้ง 636 หมู่ 5 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา 30000 โทร 044220978 อีเมล์ koratone@obecmail.org

Copyright © 2021 koratedu.info. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th