QR Code

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันพุธที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์   เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บริสุทธิ์  ยุติธรรม และโปร่งใส      ณ  โรงเรียนบ้านจอหอ    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th