วันจันทร์ที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๖๓   เวลา ๐๘.๓๐ น.    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    และบุคลากรสำนักงานฯ    ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ  ไหว้พระสวดมนต์
กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และแจ้ง
ข้อราชการ    ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑