วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา ๑๕.๓๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย   รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร    ตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา