วันจันทร์ที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุม  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑