วันพุธที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๐๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่ม  บุคลากรสำนักงานฯ   และคณะผู้เข้ารับการพัฒนาฯ  ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๓     ณ  ห้องประชุมดาวเรือง    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑