ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๓   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  นำคณะผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ    ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th