ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันพุธที่  ๘  มกราคม  ๒๕๖๓   เวลา  ๐๗.๓๐  น.   นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ และบุคลากร สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เข้าร่วมประชุม “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”   ครั้งที่ /๒๕๖๓   ในการนี้  นายกิตติพงศ์  โด่งพิมาย ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๓  วิทยากรพี่เลี้ยง  และคณะผู้เข้ารับการพัฒนาฯ  ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.  ร่วมประชุมฯ  ณ ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา เขต

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th