วันจันทร์ที่    มกราคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 
นาย
พิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   และบุคลากรสำนักงานฯ  ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง สพท. ส่วนที่ ๒  การเรียนรู้สภาพจริง จาก สพท.ต้นแบบ