ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันพุธที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาและรับรางวัลโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา   ประจำปี  ๒๕๖๒   และร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ     ณ  หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์   จังหวัดนครราชสีมา

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th