วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.   ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  และร่วมคัดค้าน  ร่าง  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ..............