วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม  ๒๕๖๒   นายวัชระ  ขันธสมบัติ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (สาระทัศนศิลป์)  และการงานอาชีพ      ณ  โรงเรียนบ้านจอหอ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑