วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุมทางไกล  เลขาธิการ  กพฐ. พบผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑