ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๒   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานการประชุมส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๒  ณ  โรงแรมโกลเด้นแลนด์  รีสอร์ท  จังหวัดนครราชสีมา   

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th