ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  บุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  และแจ้งข้อราชการ
ณ 
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th