ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันพุธที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๑๓.๐๐ น.   นายชูเกียรติ  วิเศษเสนา   ที่ปรึกษาเลขาธิการ  กพฐ.   ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตตรวจราชการที่  ๑๓   ติดตามการปฏิบัติงานการขับเคลื่อน
การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยมี  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรสำนักงานฯ  ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล      ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา เขต

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th