ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันพุธที่    สิงหาคม  ๒๕๖๒    เวลา  ๐๙.๓๐  น.    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ 

รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และศึกษานิเทศก์  ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ  Video  Conference 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก    ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th