วันพุธที่  ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๓๐ น.   นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร   ที่ปรึกษาเลขาธิการ  กพฐ. ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตตรวจราชการที่  ๑๓  ติดตามการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยมี  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา เขต ๑