QR Code

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ 
พร้อมด้วย  รอง ผอ.
สพป.นครราชสีมา เขต ๑   และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเคารพธงชาติ  สวดมนต์ 
กล่าว
คำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  และแจ้งข้อราชการ     ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th