วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายเผด็จศึก  โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Art Teacher Seminar”  หัวข้อ “การวาดภาพสวยสมจริงตามธรรมชาติกับดินสอสีมาสเตอร์ซีรี่ย์”    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑