วันพฤหัสบดีที่ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์  ครั้งที่  ๑๗  ประจำปี  ๒๕๖๒  ระดับจังหวัดนครราชสีมา   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑